MATERIALER

Vi fremstiller våre krone- og broskjelletter ved hjelp av CAD/CAMsystem fra 3shape.

Materialtyper

På nåværende tidspunkt kan vi tilby Zirconia, Cubex, e.max press, Morrison, Konus,CoCr SLM, CoCr frest.

På alle våre grunnmaterialer blir det påbrent porselen som vi tilpasser hver enkelt pasients tannform og farge.

Alle materialer har

 • Høy biokompabilitet
 • Homogenitet - ingen støping / lodding / sveising av ulike komponenter
 • Brukervennlighet med konvensjonelle sementeringsmåter
 • Høyt estetisk resultat.
 • Varighet - Forskning på dentale keramer har resultert i materialer som opptrer like bra som støpte restaureringer.

Zirkonia DD BioZ

 • Opak - fire farger + hvit
 • Høy styrke - 1200MPa
 • Opp til 14 ledds broer.
 • Krever god plass til fasademateriale.
 • Minimum tykkelse + evt fasademateriale: 0,4mm for single kroner, 0,6mm for broer.

Transulency

35%

Zirkonia DD BioZX2

 • Translusent - 16 farger (A-D shades)
 • Høy styrke - 1100MPa
 • Opp til 14 ledds broer.
 • Kan brukes med maleteknikk, men egner seg best med cut-back og sjikt teknikk.
 • Minimum tykkelse + evt fasademateriale: 0,4mm for single kroner, 0,6mm for broer.

Transulency

40%

Zirkonia DD cubeX2

 • Høy translusent - 16 farger (A-D shades)
 • Høy styrke - 720MPa
 • Opp til 3 ledds broer anterior og posterior.
 • Egner seg godt til maleteknikk og som cut-back teknikk.
 • Minimum tykkelse + evt fasademateriale: 0,5mm for single kroner, 1mm for 3-ledds broer.
 • Spesielle egeneskaper: Ingen vannopptak over tid

Transulency

49%

IPS e.max Press

 • Mange opasiteter: HO, MO, LT, MT, HT, Value, Opal
 • Mange farger innen hver opasitet
 • Styrke: 400MPa
 • Opp til 3 ledds broer anterior
 • Mange muligheter, egner seg godt til maleteknikk og cut-back teknikk, såvel som full sjiktteknikk.
 • Minimum tykkelse: Fasetter fra 0,3mm.
 • Fremstilles via pressing

CoCr

 • Høy styrke
 • Opp til 14 ledds broer
 • Krever mye plass til fasademateriale for god estetikk.
 • Minimum tykkelse: Kjerne fra 0,3mm. Minimu 1,5mm - 2,0mm for god estetikk.
 • Fremstilles via fresing eller laser sintering

Lasersintret CoCr / Frest CoCr

Vi har valgt å vise to filmer for å vise hvor presist det er mulig å få et ønsket sluttresultat med utgangspunkt i den avanserte fremstillingsprosessen bak lasersintret CoCr. Her kan man tydelig se hvordan alle de små detaljene kommer frem når man tar i bruk denne metoden.

Materialfremstilling

Når det gjelder fremstillingen av våre kappematerialer så har vi valgt å samarbeide med Den-Tech. Vi ønsket en seriøs samarbeidspartner med bred kompetanse på område, samt de maskiner og det utstyret som kreves for å oppnå solide produkter med den optimale passform som er ønskelig. Den Tech har valgt å spesialisere seg innenfor denne type teknologi, og har av den grunn svært bred kompetanse på området! Dette føler vi gir en god trygghet med tanke på de materialer vi kan levere til dere.